Author Archives: adminka

ZMIANA ORGANIZACJI KONGRESU

W związku z licznymi prośbami podjęliśmy decyzję o obniżeniu opłaty kongresowej do 50 złotych dla wszystkich uczestników Kongresu Archeologii Polskiej, tj. zarówno dla osób prowadzących sesje i wygłaszających referaty, jak i dla biorących udział w Kongresie. Osobom, które już dokonały opłat zostanie zwrócona różnica, jeśli nie zadysponują inaczej.
W związku z tym opłata obejmie:
- materiały konferencyjne oraz
- wycieczkę 19 września (Zamek Królewski w Warszawie)
- wycieczkę 22 września (Muzeum Pałac w Wilanowie).
Jednocześnie przedłużamy termin zgłaszania referatów do 17 czerwca 2013 roku.

20 września 2013 roku
 (drugi dzień Kongresu) organizujemy spotkanie towarzyskie. Opłata za udział w spotkaniu wynosi 80 zł, które należy wpłacić na konto SNAP (podając w tytule przelewu imię i nazwisko) do 5 września 2013 roku.

16 kwietnia 2013 roku

Szanowni Państwo,
Uległy zmianie następujące terminy:
- zgłoszenie sesji tematycznej – do 30 kwietnia 2013 roku;
- wybór sesji tematycznych – do 10 maja 2013 roku;
- zgłoszenia referatów – do 10 czerwca 2013 roku;
- wybór referatów – do 24 czerwca 2013 roku;
- ogłoszenie programu Kongresu Archeologii Polskiej – do 30 czerwca 2013 roku.
W związku z tym ulegają również zmianie terminy dokonywania opłat za udział w Kongresie.