Formularz zgłoszeniowy

Imię

Nazwisko

tytuł/stopień naukowy

Adres:
ulica
kod pocztowy
miasto
województwo

Adres email:

Telefon kontaktowy:

Proszę o wystawienie rachunku:
 TAK NIE

Dane do rachunku:
imię i nazwisko lub nazwa instytucji
ulica
kod pocztowy
miasto
województwo
NIP

Proszę zaznaczyć:
Deklaruję wpłatę 50 PLN za udział w Pierwszym Kongresie Archeologii Polskiej do 5 września 2013 roku
 Deklaruję udział w spotkaniu towarzyskim i wpłatę 80 PLN do 5 września 2013 roku

Opłatę należy przesłać na konto Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich, ul. Długa 52, 00-241 Warszawa, nr 36 1020 1013 0000 0302 0168 5643. W tytule przelewu należy wpisać: KAP opłata kongresowa/opłata spotkanie towarzyskie za imię i nazwisko. Niepodanie imienia i nazwiska w tytule przelewu może skutkować niezarejestrowaniem uczestnika.
Podane kwoty są cenami brutto (bez VAT).

 Deklaruję udział w wycieczce na Zamek Królewski w Warszawie 19 września 2013 roku
 Deklaruję udział w zwiedzaniu Muzeum Pałacu w Wilanowie 22 września 2013 roku

Akceptuję warunki uczestnictwa w pierwszym Kongresie Archeologii Polskiej.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych związanych z pierwszym Kongresem Archeologii Polskiej przez Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101.926).

Potwierdzenie wysłania formularza otrzymają Państwo na e-mail (proszę sprawdzić folder SPAM) – brak potwierdzenia zgłoszenia na e-mail oznacza, że rejestracja nie została dokonana!