O KONGRESIE

Zapraszamy również Państwa do korzystania z Forum Kongresu jako platformy wymiany poglądów i doświadczeń oraz do zapoznania się informacjami zawartymi w tekście O Kongresie.

Serdecznie dziękujemy tym osobom z Rady Programowej i z Komitetu Honorowego, które udzieliły nam wsparcia merytorycznego przy wyborze sesji tematycznych oraz referatów i posterów.