PATRONAT HONOROWY

Kongres pod honorowym patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
mkidn

Kongres pod honorowym patronatem Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
mnisw

Kongres pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego
mazovia

Patronat nad Kongresem objął JM Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ks. dr hab. prof. UKSW Stanisław Dziekoński

uksw

Patronat nad Kongresem objął Narodowy Instytut Dziedzictwa

nid