19 września 2013 (czwartek)

10.00-12.00 – zwiedzanie Zamku Królewskiego w Warszawie
10.00-13.00 – rejestracja uczestników
12.00 – konferencja prasowa (Aula Schumana)
13.00 – otwarcie kongresu (Aula Schumana)
13.15 – wykład inauguracyjny (Aula Schumana)
dr hab. Bogdan Żurawski (Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN) – Nubiologia polska – pierwsze sto lat (1911-2011)

14.00-18.00 – obrady w sesjach tematycznych:
Sesja tematyczna 11. Zawód archeologa w Polsce. Stan obecny i perspektywy – Aula Schumana
Organizatorzy: mgr Alina Jaszewska (Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska Alina Jaszewska, Zielona Góra), mgr Hanna Pilcicka-Ciura (Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie), mgr Anna Pikulska-Stępień (Opole)
 
Sesja tematyczna 9. Archeologia podwodna w Polsce – stan badań i perspektywy rozwoju – sala 106
Organizator: dr hab. Andrzej Pydyn (Instytut Archeologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 
Sesja tematyczna 2. Okres przedrzymski i okres wpływów rzymskich w dorzeczach Odry i Wisły: problemy i perspektywy badawcze – blok I, sala 108
Organizatorzy: dr hab. Artur Błażejewski (Instytut Archeologii, Uniwersytet Wrocławski), dr Henryk Machajewski (Instytut Archeologii, Uniwersytet Gdański), dr hab. Andrzej Michałowski (Instytut Prahistorii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 
Sesja tematyczna 3. Polskie badania archeologiczne peryferii świata antycznego – sala 109
Organizatorzy: dr Magdalena Żurek (Instytut Archeologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), dr Radosław Gawroński (Instytut Archeologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
 
Sesja tematyczna 8. Badania interdyscyplinarne w archeologii – blok I – sala 201
Organizatorzy: dr hab. Maria Lityńska-Zając (Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Kraków), mgr Grzegorz Skrzyński (Muzeum Ziemi PAN, Warszawa)
 
Sesja tematyczna 6. Polska myśl archeologiczna w przeszłości i obecnie – sala 202
Organizator: dr hab. Arkadiusz Marciniak (Instytut Prahistorii, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 

18.00-19.00
Sesja posterowa


1. Na rubieży świata magdaleńskiego. Obozowisko w Klementowicach, Wyżyna Lubelska – mgr Tadeusz Wiśniewski (Instytut Archeologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
2. Studium eksperymentalne nad realizacją koncepcji świderskiej – mgr Witold Grużdź (Instytut Archeologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), mgr Marcin Dziewanowski (Szczecin)
3. Obozowiska mezolityczne za stanowiska Ludowice 6. Wstępne wyniki badań – dr Grzegorz Osipowicz (Instytut Archeologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
4. Obrządek pogrzebowy w mezolicie na ziemiach polskich – mgr Filip Marciniak (Instytut Archeologii, Uniwersytet Rzeszowski)
5. Interdyscyplinarne badania stanowiska z rowami kultury jordanowskiej w Dobkowicach, woj. dolnośląskie – dr Mirosław Furmanek (Instytut Archeologii, Uniwersytet Wrocławski), mgr Maciej Ehlert (Instytut Archeologii, Uniwersytet Wrocławski), mgr Marek Grześkowiak (Instytut Archeologii, Uniwersytet Wrocławski), mgr Agata Hałuszko (Instytut Archeologii, Uniwersytet Wrocławski), mgr Mateusz Krupski (Instytut Archeologii, Uniwersytet Wrocławski), mgr Maksym Mackiewicz (Instytut Archeologii, Uniwersytet Wrocławski), mgr Agata Sady (Muzeum Śląskie w Katowicach)
6. Późnoneolityczne centrum sepulkralno-obrzędowe ze stanowiska Kowal 14 (Kujawy) – drGrzegorz Osipowicz (Instytut Archeologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), dr Andrzej Bokiniec (Instytut Archeologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), dr Krzysztof Kurzyk (Instytut Archeologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), mgr Dorota Bienias (Instytut Archeologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), mgr Tomasz Górzyński (Instytut Archeologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), dr Michał Jankowski (Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), mgr Krystyna Jędrychowska-Dańska (Zakład Biologii Molekularnej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi), mgr Małgorzata Kępa (Instytut Zoologii, Uniwersytet Jagielloński), mgr Anna Kozłowska (Instytut Zoologii, Uniwersytet Jagielloński), dr hab. Tomasz Kozłowski (Instytut Ekologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), dr Agnieszka Noryśkiewicz (Instytut Archeologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), dr Tomasz Płoszaj (Zakład Biologii Molekularnej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi), dr Laurie J. Reitsema (Bioarchaeology and Biochemistry Laboratory, University of Georgia), dr Jan Krzysztof Rumiński (Katedra Chemii Organicznej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), dr Beata Stepańczak (Instytut Zoologii, Uniwersytet Jagielloński), dr hab. Krzysztof Szostek (Instytut Zoologii, Uniwersytet Jagielloński), dr Piotr Weckwerth (Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), prof. dr hab. Henryk W. Witas (Zakład Biologii Molekularnej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi)
7. Cmentarzysko ciałopalne kultury pomorskiej i przeworskiej w Gulinie-Młynie, woj. mazowieckie – mgr Małgorzata Cieślak-Kopyt (Muzeum im. J. Malczewskiego w Radomiu)
8. Charakterystyka osady kultury przeworskiej z okresu wpływów rzymskich w Nieszawie Kolonii, pow. opolski, woj. lubelskie, na podstawie badań interdyscyplinarnych. Osiągnięcia i perspektywy badawcze – mgr Marta Stasiak-Cyran (Muzeum Lubelskie w Lublinie)
9. Zespół osadniczy w Ulowie na Roztoczu Środkowym – dr Barbara Niezabitowska-Wiśniewska (Instytut Archeologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
10. Groby z ostrogami w kulturze wielbarskiej – mgr Emila Smółka (Instytut Prahistorii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
11. Pochówki towarzyszące z okresu I dynastii w Abydos i Sakkarze – mgr Aleksandra Orłowska (Instytut Archeologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
12. Zeer – tradycyjne naczynie do chłodzenia wody pitnej.  Obserwacje etnograficzne poczynione w Sudanie – dr Michał Bieniada (Instytut Archeologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
13. Oktogon przy bramie Vardar – wyjątkowa konstrukcja wczesnobizantyjskich Salonik – mgr Roman Szlązak (Instytut Archeologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
14. Miejsce zwierząt w kulturze pazyrykskiej. Próba interpretacji na podstawie znalezisk grobowych – mgr Wioleta Ziółkowska (Instytut Archeologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
15. Małe zamki w małych społecznościach – dr Arkadiusz Koperkiewicz (Instytut Archeologii, Uniwersytet Gdański)
16. Zamek Niesytno w Płoninie w świetle badań z lat 2012-2013 – mgr inż. arch. Piotr Błoniewski (Instytut Historii Architektury, Sztuki i Techniki, Politechnika Wrocławska), dr hab. inż. arch. Małgorzata Chorowska (Instytut Historii Architektury, Sztuki i Techniki, Politechnika Wrocławska), mgr Tomasz Olszacki (Castrum et Terra sp. z o.o., Łódź)
17. Badania archeologiczne założenia zamkowego w Człuchowie z lat 2008-2013 – mgr Maciej Kurdwanowski (Usługi Archeologiczne Maciej Kurdwanowski, Warszawa), dr Michał Starski (Instytut Archeologii, Uniwersytet Warszawski)
18. Dzieje grodu i grodziska Piotrówka w Radomiu – mgr Katarzyna Solarska (Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa)
19. Pozostałości umocnień polowych z okresu I wojny światowej na stanowisku 15 w Krakowie-Bieżanowie – mgr Sławomir Chwałek (“Meander” Sławomir Chwałek, Kraków), Arkadiusz Korus
20. Weryfikacja archeologicznych badań powierzchniowych przy pomocy GIS – mgr Magdalena Bryk (Computer Aplications and Quantitative Methods in Archaeology – Poland, CAA Polska), mgr Julia M. Chyla (UniGIS Kraków; Computer Aplications and Quantitative Methods in Archaeology – Poland, CAA Polska)
21. Nowoczesna prospekcja terenów leśnych. LiDAR, GIS i GPS w służbie archeologii – krok po kroku –lic. Michał Jakubczak (Instytut Archeologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), lic. Michał Szubski (Instytut Archeologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
22. Nowe metody eksploracji naczyń z grobów ciałopalnych. Wstępne wyniki badań – mgr Agata Hałuszko (Instytut Archeologii, Uniwersytet Wrocławski), mgr Marek Grześkowiak, (Instytut Archeologii, Uniwersytet Wrocławski), dr n. med. Przemysław Jaźwiec (Zakład Radiologii Lekarskiej i Diagnostyki Obrazowej, 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką, Wrocław), mgr Mateusz Krupski (Instytut Archeologii, Uniwersytet Wrocławski), mgr Agata Sady (Muzeum Śląskie w Katowicach), mgr Andrzej Dwojak (Badania Archeologiczne „DWOJAK” Andrzej Dwojak, Wrocław), mgr Wojciech Łęcki (Badania Archeologiczne „DWOJAK” Andrzej Dwojak, Wrocław)
23. Projekt nieinwazyjnych badań grotów włóczni z cmentarzyska w Końskich, pow. konecki – mgr Artur Sierosławski (Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie)
24. Zapomniane grodziska. Niedestrukcyjne badania średniowiecznych założeń obronnych – mgr Maksym Mackiewicz (Instytut Archeologii, Uniwersytet Wrocławski), dr Mirosław Furmanek (Instytut Archeologii, Uniwersytet Wrocławski), mgr Bartosz Myślecki (Instytut Archeologii, Uniwersytet Wrocławski), mgr Paweł Zawadzki (Instytut Archeologii, Uniwersytet Wrocławski)
25. Środowisko przyrodnicze przedostatniego interglacjału (MIS 7) – czasu pojawienia się najstarszego osadnictwa paleolitycznego w strefie wyżyn na północ i wschód od Karpat – prof. dr hab. Maria Łanczont (Zakład Geoekologii i Paleogeografii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), prof. dr hab. Teresa Madeyska (Instytut Nauk Geologicznych PAN, Warszawa), dr hab. Krzysztof Cyrek (Instytut Archeologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), prof. Oleksandr Sytnik (Instytut Ukrainoznawstwa im. I. Krypiakiewicza, Narodowa Akademia Nauk Ukrainy, Lwów), prof. Andryi Bogucki (Katedra Geomorfologii i Paleogeografii, Narodowy Uniwersytet im. I. Franko, Lwów),dr hab.Maryna Komar (Instytut Nauk Geologicznych i Muzeum Historii Naturalnej, Narodowa Akademii Nauk Ukrainy, Kijów), dr Maciej T. Krajcarz (Instytut Nauk Geologicznych PAN, Warszawa), mgr Magdalena Sudoł (Instytut Archeologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), dr Magdalena Krajcarz (Instytut Nauk Geologicznych PAN, Warszawa)
26. Rekonstrukcja pierwotnej rzeźby lessowej w rejonie stanowiska magdaleńskiego w Klementowicach (Wyżyna Lubelska) w świetle analiz pedologicznych i GIS – mgr Tadeusz Wiśniewski (Instytut Archeologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), dr Przemysław Mroczek (Zakład Geoekologii i Paleogeografii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie),  dr Jan Rodzik (Roztoczańska Stacja Naukowa w Guciowie, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
27. Dieta mięsna mieszkańców oazy Serachs (południowy Turkmenistan) we wczesnej epoce żelaza – dr Joanna Piątkowska-Małecka (Instytut Archeologii, Uniwersytet Warszawski), mgr Marcin Wagner (Instytut Archeologii, Uniwersytet Warszawski)
28. Wczesnośredniowieczne urządzenia grzewcze i magazynowe w świetle eksperymentów archeologicznych – mgr Małgorzata Krasna-Korycińska (Instytut Archeologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; http://archeoconcept.blogspot.com)
29. Nowe znaleziska borówki bagiennej Vaccinium uliginosum ze stanowiska nr 2 w Radomiu – mgr Sylwia Wajda (Instytut Archeologii, Uniwersytet Warszawski), mgr Grzegorz Skrzyński (Muzeum Ziemi PAN, Warszawa)
30. Dane archeobotaniczne na mapie Polski – mgr inż. Paweł Kućmierz (Katedra Geoinformatyki i Informatyki Stosowanej, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków), dr hab. Maria Lityńska-Zając (Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Kraków), dr hab. Adam Walanus (Katedra Geoinformatyki i Informatyki Stosowanej, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków), mgr inż. Bartłomiej Ślipek  (Katedra Geoinformatyki i Informatyki Stosowanej, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków)
31. Archeologia doświadczalna w Polsce – lic. Justyna Kuriga (Instytut Archeologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), mgr Justyna Orłowska (Instytut Archeologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), dr Grzegorz Osipowicz (Instytut Archeologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
32. Znaczenie analiz fizykochemicznych w archeologii, na przykładzie badań z rejonu Krakowa – dr inż. Marta Wardas-Lasoń (Centrum Badań Nawarstwień Historycznych, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków), dr inż. Aldona Garbacz-Klempka (Centrum Badań Nawarstwień Historycznych, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków)
33. Centrum Badań Nawarstwień Historycznych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie – zastosowanie nowoczesnych metod badawczych w archeologii – prof. dr hab. inż. Józef Szczepan Suchy (Centrum Badań Nawarstwień Historycznych, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków), dr inż. Aldona Garbacz-Klempka (Centrum Badań Nawarstwień Historycznych, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków), dr inż. Marta Wardas-Lasoń (Centrum Badań Nawarstwień Historycznych, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków)
34. Monitoring podwodnych stanowisk archeologicznych za pomocą drewna współczesnego – założenia i doświadczenia – mgr inż. Magdalena Komorowicz (Instytut Technologii Drewna, Poznań), mgr Iwona Pomian (Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku), dr Hanna Wróblewska (Instytut Technologii Drewna, Poznań), dr hab. inż. Andrzej Fojutowski (Instytut Technologii Drewna, Poznań)
35. Archeologia w Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim – mgr Magdalena Wałaszewska (Muzeum Ziemi Kociewskiej, Starogard Gdański)
36. Obwodowe Muzeum Historyczno-Artystyczne w Kaliningradzie (Kaliningradskij oblastnoj istoriko-chudožestviennyj muzej) w polskich badaniach nad Bałtami Zachodnimi – dr Mirosław Rudnicki (Instytut Archeologii, Uniwersytet Łódzki), Konstantin N. Skvorcov (Instytut Archeologii Rosyjskiej Akademii Nauk, Moskwa)
37. Czy da się wywłaszczyć grodzisko wpisane od rejestru zabytków? – mgr Magdalena Nowak (Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi)
38. Wykorzystanie systemów informacji geograficznej w zarządzaniu zasobami Archeologicznego Zdjęcia Polski na terenie woj. lubelskiego – mgr Ewa Banasiewicz-Szykuła (Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie), mgr Grzegorz Mączka (Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie)
39. Four hundred years of Angkor mapping – Kasper Hanus (Department of Archaeology, the University of Sydney)

Powrót do całości programu