20 września 2013 (piątek)

9.00-13.00 – obrady w sesjach tematycznych:

Sesja tematyczna 12. Muzea w archeologii – archeologia w muzeach – Aula Schumana
Organizatorzy: dr Wojciech Brzeziński (Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie), dr Jacek Górski (Muzeum Archeologiczne w Krakowie)

Sesja tematyczna 5. Archeologia współczesności. Archeologia konfliktu. Archeologia martyrologii XX wieku – blok I – sala 106
Organizator: dr Anna Zalewska (Instytut Archeologii, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie)

Sesja tematyczna 2. Okres przedrzymski i okres wpływów rzymskich w dorzeczach Odry i Wisły: problemy i perspektywy badawcze blok II – sala 108
Organizatorzy: dr hab. Artur Błażejewski (Instytut Archeologii, Uniwersytet Wrocławski), dr Henryk Machajewski (Instytut Archeologii, Uniwersytet Gdański), dr hab. Andrzej Michałowski (Instytut Prahistorii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Sesja tematyczna 4. Miasta i zamki: nowe źródła i interpretacje w archeologii średniowiecza i czasów nowożytnych – blok I – sala 109
Organizatorzy: dr hab. inż. arch. Małgorzata Chorowska (Instytut Historii Architektury, Sztuki i Techniki, Politechnika Wrocławska), dr Roland Mruczek (Instytut Historii Architektury, Sztuki i Techniki, Politechnika Wrocławska), dr Michał Starski (Instytut Archeologii, Uniwersytet Warszawski)

Sesja tematyczna 8. Badania interdyscyplinarne w archeologii – blok II – sala 201
Organizatorzy: dr hab. Maria Lityńska-Zając (Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Kraków), mgr Grzegorz Skrzyński (Muzeum Ziemi PAN, Warszawa)

Sesja tematyczna 1. Stan obecny i perspektywy badań nad epoką kamienia – blok I – sala 202
Organizatorzy: dr hab. Andrzej Wiśniewski (Instytut Archeologii, Uniwersytet Wrocławski), dr Katarzyna Pyżewicz (Instytut Prahistorii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 
13.00-14.00 – przerwa

14.00-18.00 – obrady w sesjach tematycznych:
Sesja tematyczna 13. Zarządzanie dziedzictwem archeologicznym – blok I – Aula Schumana
Organizator: dr Jacek Wysocki (Instytut Archeologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
 
Sesja tematyczna 5. Archeologia współczesności. Archeologia konfliktu. Archeologia martyrologii XX wieku – blok II – sala 106
Organizator: dr Anna Zalewska (Instytut Archeologii, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie)
 
Sesja tematyczna 10. Interpretacje kultury symbolicznej w badaniach archeologicznych – blok I – sala 108
Organizatorzy: dr Joanna Wawrzeniuk (Instytut Archeologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), prof. dr hab. Jacek Woźny (Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz)
 
Sesja tematyczna 4. Miasta i zamki: nowe źródła i interpretacje w archeologii średniowiecza i czasów nowożytnych – blok II – sala 109
Organizatorzy: dr hab. inż. arch. Małgorzata Chorowska (Instytut Historii Architektury, Sztuki i Techniki, Politechnika Wrocławska), dr Roland Mruczek (Instytut Historii Architektury, Sztuki i Techniki, Politechnika Wrocławska), dr Michał Starski (Instytut Archeologii, Uniwersytet Warszawski)
 
Sesja tematyczna 14. Komunikacja społeczna w archeologii – blok I – sala 201
Organizator: mgr Szymon Zdziebłowski (Muzeum Archeologiczne w Poznaniu)

19.00 – Spotkanie towarzyskie, Państwowe Muzeum Archeologiczne, ul. Długa 52
 
Powrót do całości programu