21 września 2013 (sobota)

9.00-13.00 – obrady w sesjach tematycznych:

Sesja tematyczna 13. Zarządzanie dziedzictwem archeologicznym – blok II – sala Aula Schumana
Organizator: dr Jacek Wysocki (Instytut Archeologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
 
Sesja tematyczna 10. Interpretacje kultury symbolicznej w badaniach archeologicznych – blok II – sala 108
Organizatorzy: dr Joanna Wawrzeniuk (Instytut Archeologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), prof. dr hab. Jacek Woźny (Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz)
 
Sesja tematyczna 4. Miasta i zamki: nowe źródła i interpretacje w archeologii średniowiecza i czasów nowożytnych – blok III – sala 109
Organizatorzy: dr hab. inż. arch. Małgorzata Chorowska (Instytut Historii Architektury, Sztuki i Techniki, Politechnika Wrocławska), dr Roland Mruczek (Instytut Historii Architektury, Sztuki i Techniki, Politechnika Wrocławska), dr Michał Starski (Instytut Archeologii, Uniwersytet Warszawski)
 
Sesja tematyczna 14. Komunikacja społeczna w archeologii – blok II – sala 201
Organizator: mgr Szymon Zdziebłowski (Muzeum Archeologiczne w Poznaniu)
 
Sesja tematyczna 7. Aplikacja nowych technologii w badaniach wykopaliskowych i niedestrukcyjnych – sala 202
Organizator: mgr Andrzej Gołembnik (Zespół Archeologiczno-Konserwatorski Andrzej Gołembnik, Ostrówek)

13.00-14.00 – przerwa

14.00-15.30 – podsumowanie wyników obrad przez organizatorów sesji tematycznych (Aula Schumana)

15.30-16.00 – przerwa

16.00-17.00 – referaty podsumowujące Kongres (Aula Schumana)

Prof. dr hab. Przemysław Urbańczyk – Polska archeologia wobec wyzwań współczesności
Prof. dr hab. Piotr Bieliński – Przyszłość polskiej archeologii środziemnomorskiej
Mgr Paulina Florjanowicz – Ochrona zabytków archeologicznych w Polsce w XXI wieku – szanse i zagrożenia
Dr Louis Daniel Nebelsick, prof. UKSW – Polish archaeology in the 21st century seen from the West

17.00-19.00 – dyskusja końcowa na temat przyszłości polskiej archeologii; przyjęcie Deklaracji Pierwszego Kongresu Archeologii Polskiej

19.00 – zamknięcie Kongresu

Powrót do całości programu