PUBLIKACJA

Informujemy, że materiały z Kongresu, zarówno referaty, jak i postery, zostaną wydane w publikacji „Materiały z Pierwszego Kongresu Archeologii Polskiej”.
Nadesłane artykuły będą podlegały redakcji merytorycznej ze strony organizatorów sesji tematycznych oraz będą przedmiotem niezależnych recenzji wydawniczych.

Wytyczne do publikacji:
1. Do 31 marca 2014 roku należy dostarczyć WERSJĘ REFERATU do druku – maksymalnie 15 stron tekstu i 15 rycin. Po tym terminie materiały do druku nie będą przyjmowane.
2. Do 31 marca 2014 roku należy dostarczyć WERSJĘ POSTERU do druku – maksymalnie 3 strony tekstu i 5 rycin. Po tym terminie materiały do druku nie będą przyjmowane.
3. INSTRUKCJA WYDAWNICZA do „Materiałów z Pierwszego Kongresu Archeologii Polskiej”.
4. UMOWA LICENCYJNA dla autorów „Materiałów z Pierwszego Kongresu Archeologii Polskiej”

Materiały należy przesłać na adres e-mail: kongres@archeologiapolska.pl