RADA PROGRAMOWA

Dr hab. prof. UWr Artur Błażejewski – Dyrektor Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego
Dr Wojciech Brzeziński – Dyrektor Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie
Prof. dr hab. Andrzej Buko – Dyrektor Instytutu Archeologii i Etnologii PAN (do 26 maja 2013 roku)
Prof. dr hab. Wojciech Chudziak – Dyrektor Instytutu Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Prof. dr hab. Krzysztof Ciałowicz – Dyrektor Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (do 27 maja 2013 roku)
Dr hab. prof. UŁ Lucyna Domańska – Dyrektor Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego (do 10 czerwca 2013 roku)
Mgr Paulina Florjanowicz – Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
Dr Jacek Górski – Dyrektor Muzeum Archeologicznego w Krakowie
Prof. dr hab. Zbigniew Kobyliński – Prezes ZG SNAP, Dyrektor Instytutu Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Dr hab. prof. UAM Danuta Minta-Tworzowska – Dyrektor Instytutu Prahistorii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu (do 30 maja 2013 roku)
Prof. dr hab. Wojciech Nowakowski – Dyrektor Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
Dr Henryk Paner – Dyrektor Muzeum Archeologicznego w Gdańsku
Dr hab. prof. URz Małgorzata Rybicka – Dyrektor Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego (do 26 maja 2013 roku)
Dr hab. prof. UAM Marzena Szmyt – Dyrektor Muzeum Archeologicznego w Poznaniu
Dr hab. prof. UG Witold Świętosławski – Dyrektor Instytutu Archeologii Uniwersytetu Gdańskiego