Sesja tematyczna 1

Stan obecny i perspektywy badań nad epoką kamienia

Organizatorzy:
dr hab. Andrzej Wiśniewski (Instytut Archeologii, Uniwersytet Wrocławski)
dr Katarzyna Pyżewicz (Instytut Prahistorii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Ostatnie lata zaznaczyły się napływem różnorodnych danych odnoszących się do epoki kamienia. Dostęp do nowych technik prospekcji oraz dokumentowania obiektów i zabytków ruchomych, a także upowszechnienie się różnorodnych metod analitycznych spowodował przyrost informacji dotyczących zarówno kontekstu przyrodniczego, jak i charakterystyki różnorodnych dziedzin aktywności łowców i zbieraczy oraz pierwszych rolników i pasterzy.

W ostatnim okresie pojawiły się również liczne sygnały odejścia od dotychczasowej perspektywy badawczej, skupionej wokół paradygmatu kulturowo-historycznego. Manifestuje się to powstaniem opracowań, których zakres oraz przedmiot, a także metodologia, wykracza poza dotychczasowe ramy.

Sytuacja ta rodzi potrzebę odrębnego podsumowania dokonań oraz podjęcie próby zastanowienia się nad dalszymi krokami w rozwoju badań nad epoką kamienia w naszym kraju.

W ramach sesji proponujemy poruszyć problematykę dotyczącą: 1) regionalnych studiów nad strategiami przyżyciowymi łowców i zbieraczy oraz pierwszych rolników; 2) transmisji kulturowej i tradycji w epoce kamienia w świetle najnowszych badań; 3) chronologii „przełomowych okresów” epoki kamienia; 4) źródeł i rozwoju kultury symbolicznej w świetle najnowszych badań; 5) badań biologicznych w perspektywie archeologicznej.

 
Referaty:

1. Problematyka badawcza paleolitu dolnego strefy sudecko-karpackiej – dr hab. Jan Michał Burdukiewicz (Instytut Archeologii, Uniwersytet Wrocławski)
2. Badania paleolitu środkowego na terenie Polski w ostatniej dekadzie: próba podsumowania – dr hab. Andrzej Wiśniewski (Instytut Archeologii, Uniwersytet Wrocławski)
3. Polskie badania nad górnym paleolitem – dr hab. Krzysztof Cyrek (Instytut Archeologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
4. Zagadnienia paleolitu schyłkowego w dorzeczach Odry i Wisły na tle środkowoeuropejskim – dr hab. Jan Michał Burdukiewicz (Instytut Archeologii, Uniwersytet Wrocławski)
5. Kultura symboliczna łowców i zbieraczy u schyłku paleolitu – dr Tomasz Płonka (Instytut Archeologii, Uniwersytet Wrocławski)
6. VI-IV tysiąclecie BC w Polsce z perspektywy tubylca – prof. dr hab. Stefan Karol Kozłowski (Instytut Archeologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
7. Rozwój badań nad społecznościami neolitycznymi w Polsce południowo-zachodniej – dr Mirosław Furmanek (Instytut Archeologii, Uniwersytet Wrocławski)
8. Potencjał studiów traseologicznych i eksperymentalnych w polskich badaniach archeologicznych – dr Katarzyna Pyżewicz (Instytut Prahistorii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), dr Bernadeta Kufel-Diakowska (Instytut Archeologii, Uniwersytet Wrocławski), mgr Marcin Diakowski (Instytut Archeologii, Uniwersytet Wrocławski)
9. Nowe metody badań nad górnictwem krzemienia – dr Janusz Budziszewski (Instytut Archeologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), dr Fabian Welc (Instytut Archeologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
10. O metodach pozyskiwania półsurowca wiórowego na ziemiach polskich w dobie neolitu – mgr Witold Migal (Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie), mgr Witold Grużdź (Instytut Archeologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
11. Nowe materiały do poznania rozwoju solowarstwa z okresu neolitu, epoki brązu i wczesnej epoki żelaza na terenie podkrakowskim – mgr Marcin Przybyła („Pryncypat” Pracownia Archeologiczna Marcin Przybyła, Kraków)

 
Postery:

I. Na rubieży świata magdaleńskiego. Obozowisko w Klementowicach, Wyżyna Lubelska – mgr Tadeusz Wiśniewski (Instytut Archeologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
II. Studium eksperymentalne nad realizacją koncepcji świderskiej – mgr Witold Grużdź (Instytut Archeologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), mgr Marcin Dziewanowski (Szczecin)
III. Obozowiska mezolityczne za stanowiska Ludowice 6. Wstępne wyniki badań – dr Grzegorz Osipowicz (Instytut Archeologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
IV. Obrządek pogrzebowy w mezolicie na ziemiach polskich – mgr Filip Marciniak (Instytut Archeologii, Uniwersytet Rzeszowski)
V. Interdyscyplinarne badania stanowiska z rowami kultury jordanowskiej w Dobkowicach, woj. dolnośląskie – dr Mirosław Furmanek (Instytut Archeologii, Uniwersytet Wrocławski), mgr Maciej Ehlert (Instytut Archeologii, Uniwersytet Wrocławski), mgr Marek Grześkowiak (Instytut Archeologii, Uniwersytet Wrocławski), mgr Agata Hałuszko (Instytut Archeologii, Uniwersytet Wrocławski), mgr Mateusz Krupski (Instytut Archeologii, Uniwersytet Wrocławski), mgr Maksym Mackiewicz (Instytut Archeologii, Uniwersytet Wrocławski), mgr Agata Sady (Muzeum Śląskie w Katowicach)
VI. Późnoneolityczne centrum sepulkralno-obrzędowe ze stanowiska Kowal 14 (Kujawy) – drGrzegorz Osipowicz (Instytut Archeologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), dr Andrzej Bokiniec (Instytut Archeologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), dr Krzysztof Kurzyk (Instytut Archeologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), mgr Dorota Bienias (Instytut Archeologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), mgr Tomasz Górzyński (Instytut Archeologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), dr Michał Jankowski (Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), mgr Krystyna Jędrychowska-Dańska (Zakład Biologii Molekularnej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi), mgr Małgorzata Kępa (Instytut Zoologii, Uniwersytet Jagielloński), mgr Anna Kozłowska (Instytut Zoologii, Uniwersytet Jagielloński), dr hab. Tomasz Kozłowski (Instytut Ekologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), dr Agnieszka Noryśkiewicz (Instytut Archeologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), dr Tomasz Płoszaj (Zakład Biologii Molekularnej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi), dr Laurie J. Reitsema (Bioarchaeology and Biochemistry Laboratory, University of Georgia), dr Jan Krzysztof Rumiński (Katedra Chemii Organicznej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), dr Beata Stepańczak (Instytut Zoologii, Uniwersytet Jagielloński), dr hab. Krzysztof Szostek (Instytut Zoologii, Uniwersytet Jagielloński), dr Piotr Weckwerth (Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), prof. dr hab. Henryk W. Witas (Zakład Biologii Molekularnej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi)