Sesja tematyczna 12

Muzea w archeologii – archeologia w muzeach

Organizatorzy:
dr Wojciech Brzeziński (Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie)
dr Jacek Górski (Muzeum Archeologiczne w Krakowie)

Prowadzący proponują formułę dyskusji panelowej jako sposobu przedstawienia najważniejszych problemów polskiego muzealnictwa archeologicznego.
W pierwszej części zaproszeni paneliści przedstawią problemy w szerszej perspektywie, która obejmie:
- teoretyczne koncepcje muzeum ( w tym muzeum archeologicznego) w XXI wieku, ich rolę i miejsce w społeczeństwie, kierunki rozwoju i zagrożenia, w tym sytuację muzeów w Polsce dobie decentralizacji;
- muzea a służby konserwatorskie – instytucje odpowiedzialne za zachowanie dziedzictwa archeologicznego; ich wzajemne relacje.
 
Druga część sesji, również w formie dyskusji panelowej, obejmie wybrane problemy szczegółowe:
- muzea czy magazyny archeologiczne – instytucje muzealne wobec napływu źródeł i problem akcesji materiałów archeologicznych z badań ratowniczych;
- koncepcja tzw. ośrodków magazynowo-studyjnych jako miejsc przechowywania i udostępniania materiałów oraz szersza kwestia statusu zabytków archeologicznych – muzealia czy archiwalia;
- problemy inwentaryzacyjne oraz zasady dostępu do zbiorów w świetle ostatnich inicjatyw legislacyjnych.
 
Referaty:
Sesja w formie dyskusji panelowej:
Część 1:
1. Teoretyczne koncepcje muzeum ( w tym muzeum archeologicznego) w XXI wieku. Rola i miejsce muzeum w społeczeństwie – dr hab. Dorota Folga-Januszewska (Wydział Nauk Humanistycznych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
2. Muzea a służby konserwatorskie i instytucje odpowiedzialne za zachowanie dziedzictwa archeologicznego, ich wzajemne relacje itp. – mgr Michał Grabowski (Narodowy Instytut Dziedzictwa, Warszawa)
 
Część 2:
3. Muzea czy magazyny archeologiczne – instytucje muzealne wobec napływu źródeł i problem akcesji materiałów archeologicznych z badań ratowniczych – mgr Leszek Lenarczyk (Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie)
4. Masowy napływ masowych zabytków – dylematy archeologa i muzealnika – dr Jacek Górski (Muzeum Archeologiczne w Krakowie)
5. Aktualne problemy udostępniania wiedzy o zabytkach w muzeach archeologicznych – mgr Agnieszka Jaskanis (Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie)
 
Postery:
I. Archeologia w Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim – mgr Magdalena Wałaszewska (Muzeum Ziemi Kociewskiej, Starogard Gdański) brak ryciny z podpisem
II. Obwodowe Muzeum Historyczno-Artystyczne w Kaliningradzie (Kaliningradskij oblastnoj istoriko-chudožestviennyj muzej) w polskich badaniach nad Bałtami Zachodnimi – dr Mirosław Rudnicki (Instytut Archeologii, Uniwersytet Łódzki), Konstantin N. Skvorcov (Instytut Archeologii Rosyjskiej Akademii Nauk, Moskwa)