Sesja tematyczna 14

Komunikacja społeczna w archeologii

Organizator:
mgr Szymon Zdziebłowski (Muzeum Archeologiczne w Poznaniu)

Jak archeologia i archeolodzy postrzegani są przez społeczeństwo?
Czy kogoś interesują wyniki prac archeologów?
W jaki sposób archeolodzy powinny prezentować wyniki swoich prac, by były zauważone i docenione?
Po co w ogóle promować archeologię?
Jaka jest rola współczesnych mediów i narzędzi PR?
Do sesji zapraszam zarówno popularyzatorów archeologii – niekoniecznie będących z wykształcenia archeologami czy historykami, dziennikarzy, osoby pracujące na stanowiskach PR lub marketingu w muzeach lub instytucjach badawczych, jak i archeologów chcących podzielić się swoimi doświadczeniami w tej dziedzinie. Celem sesji będzie zaprezentowanie kluczowej roli skutecznej komunikacji w nauce – zarówno pomiędzy archeologami, jak również między światem nauki i szeroko pojętym społeczeństwem. Ukazane będą również dobre praktyki w popularyzacji i promocji archeologii na konkretnych case studies. A mottem przyświecającym obradom będzie sformułowanie: popularyzacja archeologii i skuteczna komunikacja archeologii jest równie istotna, co sama archeologia. Obie muszą istnieć nie obok siebie, ale w symbiozie.
 
Referaty:
1. Promocja, wizerunek, relacje – praktyczne rozwiązania dla muzeów archeologicznych na przykładzie Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy w Pruszkowie – Kamila Brodowska (Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy w Pruszkowie)
2. Serwisy społecznościowe i aplikacje pomocne w praktyce muzealnictwa archeologicznego. Przegląd technologii i ich praktyczne zastosowanie – Bogna Buziałkowska (Muzeum w Koszalinie)
3. „W gnieźnieńskim grodzie” – edukacyjna aplikacja mobilna w 3D  i „rozszerzonej rzeczywistości” – mgr h. s. Magda Robaszkiewicz (Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie)
4. Dziedzictwo archeologiczne w działaniach edukacyjnych NID – dr Agnieszka Oniszczuk (Narodowy Instytut Dziedzictwa, Warszawa)
5. Palmyra – Oaza Wyobraźni, czyli obchody Roku Palmyreńskiego w Polsce – mgr Marcin Wagner (Instytut Archeologii, Uniwersytet Warszawski)
6. Między panem, wójtem i plebanem – wpływ kontaktów z lokalną społecznością na badania archeologiczne na przykładzie prac wykopaliskowych w Wilczycach i Chodliku – mgr Zbigniew Kubiatowski (Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa)
7. Archeolog i społeczeństwo. O postrzeganiu archeologów i ich współpracy ze społecznością lokalną – mgr Kornelia Kajda (Instytut Prahistorii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
8. Dokumentacja filmowa wykopalisk archeologicznych i jej różnorakie zastosowanie – dr Hubert Chudzio (Instytut Historii, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków)
9. Archeologia w mediach – perspektywa dziennikarza naukowego – Urszula Rybicka (Polska Agencja Prasowa)
10. Jaka jest rola współczesnych mediów i narzędzi PR? – mgr Wioletta Łabuda-Iwaniak (Narodowy Instytut Dziedzictwa, Warszawa)
11. Językowe środki wyrazu w artykułach popularyzujących archeologię – dr Katarzyna Jarosz (Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki we Wrocławiu)
 
Postery:
I. Four hundred years of Angkor mapping/Czterysta lat mapowania Angkor – Kasper Hanus (Department of Archaeology, the University of Sydney)