Sesja tematyczna 3

Polskie badania archeologiczne peryferii świata antycznego

Organizatorzy:
dr Magdalena Żurek (Instytut Archeologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
dr Radosław Gawroński (Instytut Archeologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

Celem sesji jest zaprezentowanie programów badawczych realizowanych przez polskich archeologów w Egipcie, Sudanie, Kuwejcie czy na Krymie.

Referaty:
1. Egipskie reliefy grobowe z okresu Starego Państwa (około 4300 BP) jako źródło danych paleoklimatycznych – dr Fabian Welc (Instytut Archeologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), mgr Aleksandra Orłowska (Instytut Archeologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
2. Kompleksy grobowe dostojników z okresu Średniego Państwa na nekropoli tebańskiej w świetle polskich badań archeologicznych – mgr Patryk Chudzik (Instytut Archeologii, Uniwersytet Wrocławski)
3. Badania archeologiczne na stanowisku Tell El-Murra (Egipt, Delta Nilu) – mgr Grzegorz Pryc (Instytut Archeologii, Uniwersytet Jagielloński)
4. Świątynia ognia z początków I tys. p.n.e. na Topaz Gala depe w południowym Turkmenistanie – mgr Marcin Wagner (Instytut Archeologii, Uniwersytet Warszawski)
5. Ślady armii rzymskiej na terenie Chersonezu Taurydzkiego (Sewastopol), na podstawie wybranych kategorii zabytków – dr Radosław Gawroński (Instytut Archeologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), dr Radosław Karasiewicz-Szczypiorski (Instytut Archeologii, Uniwersytet Warszawski)
6. Via Regia, Leoforos, Odos Egnatia – historia żywej arterii Thessalonik od okresu hellenistycznego aż po okres współczesny – mgr Roman Szlązak (Instytut Archeologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
7. Badania chrześcijańskiej osady Qusur na wyspie Fajlaka (Kuwejt) – perspektywy i możliwości – dr Magdalena Żurek (Instytut Archeologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
8. Polskie badania archeologiczne Półwyspu Iberyjskiego – rys historyczny i perspektywy – dr Michał Krueger (Instytut Prahistorii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

 
Postery:
I. Pochówki towarzyszące z okresu I dynastii w Abydos i Sakkarze – mgr Aleksandra Orłowska (Instytut Archeologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
II. Zeer – tradycyjne naczynie do chłodzenia wody pitnej. Obserwacje etnograficzne poczynione w Sudanie – dr Michał Bieniada (Instytut Archeologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
III. Oktogon przy bramie Vardar – wyjątkowa konstrukcja wczesnobizantyjskich Salonik – mgr Roman Szlązak (Instytut Archeologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
IV. Miejsce zwierząt w kulturze pazyrykskiej. Próba interpretacji na podstawie znalezisk grobowych – lic. Wioleta Ziółkowska (Instytut Archeologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)