Sesja tematyczna 9

Archeologia podwodna w Polsce – stan badań i perspektywy rozwoju

Organizator:
dr hab. Andrzej Pydyn (Instytut Archeologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Od kilku dekad rozwój archeologii podwodnej w Polsce był ściśle związany z działalnością dwóch ośrodków: Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku oraz Zakładu Archeologii Podwodnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jednak ostatnie lata przyniosły wzrost zainteresowania ta gałęzią archeologii, czego rezultatem jest zwiększenie liczby realizowanych projektów badan podwodnych w kraju i za granicą. Jednocześnie realizowane są nowe programy dydaktyczne i popularyzatorskie. Jednak pojawiły się i nowe zagrożenia dla stanowisk podwodnych, co wiąże się koniecznością podjęcia wyzwań konserwatorskich.

Celem sesji będzie zaprezentowanie dorobku poszczególnych ośrodków badawczych oraz polskich badaczy działających poza granicami kraju.
 
Referaty:
1. O potrzebie badań interdyscyplinarnych w archeologii podwodnej na przykładzie stanowisk w Powidzu i Polanowie – dr hab. Andrzej Pydyn (Instytut Archeologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
2. Wczesnośredniowieczne mosty międzyrzecza Łaby i Wisły. Uwagi o interpretacji struktur palowych i zróżnicowaniu konstrukcyjnym mostów – dr Gerard Wilke (Kiel, Niemcy)
3. Podstawowe typy konstrukcji mostów drewnianych w Europie – mgr Krzysztof Radka (Instytut Archeologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
4. Problemy i wyzwania archeologii wód płytkich na przykładzie stanowiska Długie 14 w Jeziorze Długim/Modzeworwskim – mgr Mateusz Popek (Instytut Archeologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), mgr Paweł Stencel (Instytut Archeologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), mgr Małgorzata Mileszczyk (Instytut Archeologii, Uniwersytet Warszawski)
5. Wstępne wyniki nieinwazyjnych badań podwodnych na Wiśle na obszarze miasta Krakowa – mgr Sławomir Chwałek (Stowarzyszenie Archeologów Terenowych “STATER”, Kraków)
6. Od badań nad dawnym szkutnictwem ku archeologii łodzi i statków w Polsce – dr hab. Waldemar Ossowski (Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku)
7. Wrak osiemnastowiecznego statku “De Jonge Seerp” z Zatoki Gdańskiej – mgr Tomasz Bednarz (Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku)
8. Projekt utworzenia Działu Badań Podwodnych Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni – mgr Lech Trawicki (Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni)
9. Znaleziska kotwic u podnóża przylądka Aju-Dah na Krymie. Crimea Project Underwater Expedition – mgr Magdalena Nowakowska  (Instytut Archeologii, Uniwersytet Warszawski), mgr Piotr Prejs (Instytut Archeologii, Uniwersytet Warszawski), mgr Viaczeslav Gerasomov (Narodowa Akademia Nauk Ukrainy, Filia Symferopol)
 
Postery:
I. Monitoring podwodnych stanowisk archeologicznych za pomocą drewna współczesnego – założenia i doświadczenia – mgr inż. Magdalena Komorowicz (Instytut Technologii Drewna, Poznań), mgr Iwona Pomian (Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku), dr Hanna Wróblewska (Instytut Technologii Drewna, Poznań), dr hab. inż. Andrzej Fojutowski (Instytut Technologii Drewna, Poznań)