ZGŁOSZENIA

Szanowni Państwo!
Zamknęliśmy elektroniczne przyjmowanie zgłoszeń
na Pierwszy Kongres Archeologii Polskiej.
Dla osób chętnych do udziału w Kongresie umożliwimy rejestrację w dniu 19 czerwca bezpośrednio w sekretariacie Kongresu.
Koszt uczestnictwa wyniesie 75 zł.